Een platform voor  kunst
met als doel mensen met elkaar te verbinden,
waardevolle gebieden te verkennen,
erfgoed te behouden en ervaringen te delen binnen
een multidisciplinair, multidimensionaal en multicultureel spectrum.

Zonder stilte is er geen muziek. Dat is de essentie van Stille Harmonie. Een moment van rust en reflectie, van waaruit we betekenisvolle verbindingen met anderen creëren.

De naam “Stille Harmonie” vindt zijn inspiratie in de sfeer van historische interieurs in een historisch pand in het hart van Den Haag, waar Maciej in 2020 zijn activiteiten begon. Van daaruit heeft hij het concept van authenticiteit verder uitgedragen door elders projecten en evenementen te ontwikkelen.

Ons platform wil een plek zijn voor het delen van gaven: talenten, vaardigheden, ervaringen, gedachten en gevoelens via artistieke projecten en activiteiten. We willen onze horizon verbreden, verschillende vormen van expressie vermengen, bruggen bouwen tussen generaties en de vooruitgang van professionele kunstenaars delen met alle geïnteresseerde doelgroepen. Omdat kunst – van oorsprong – voor iedereen is.

We leggen sterk de nadruk op het creëren van een multiculturele verbindingen, met groot respect voor het behoud van cultureel erfgoed.

Onze inspanningen resulteren in diverse uitkomsten, variërend van educatieve initiatieven voor verschillende doelgroepen, voorstellingen, vruchtbare samenwerkingen, workshops, en opnames en registraties daarvan.

ONS TEAM

Maciej Wierzcholowski

Maciej Wierzcholowski

directie & management | artistiek leider | koordirigent | pianist

Maciej Wierzcholowski studeerde aan de Muziekacademie in Krakau en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Klassiek geschoold en gespecialiseerd in oude muziek en vroege romantiek, verkent hij met plezier diverse muziekstijlen. Nieuwsgierig en open van aard werkt hij graag samen met kunstenaars in verschillende disciplines en expressievormen. 

Noa Eyl

Noa Eyl

artistiek leider | management | violist

Noa Eyl heeft klassiek- en jazzviool gestudeerd aan het Conservatorium van Den Haag en Amsterdam. Zijn muzikale bekwaamheid schittert in kamermuziek en soloprestaties, terwijl hij tevens zijn talent deelt in diverse ensembles en orkesten. Hij is een autonoom kunstenaar, waarin de viool echt het instrument is geworden die zijn klank en zijn manier van muziek interpretatie kan weerspiegelen.

Nina Witsenburg

Nina Witsenburg

pianiste

Nina Witsenburg speelt al vanaf haar dertiende klassiek piano en heeft bij verschillende docenten les gehad. Momenteel is zij bezig met afstuderen aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle, waar ze haar passie voor pianomuziek verder heeft ontwikkeld en verfijnd.