Een platform voor kunst
met als doel mensen met elkaar te verbinden,
waardevolle gebieden te verkennen,
erfgoed te behouden en ervaringen te delen binnen
een multidisciplinair, multidimensionaal en multicultureel spectrum.
lees meer